GỌI CHO CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ XE TỐC HÀNH
- Tp HCM về Tp Trà Vinh
(083).9 24 25 26- 9 23 23 77- 9 23 16 02
Hotline: 0913 81 90 63 - 0908 00 00 62
- Tp Trà Vinh đi Tp HCM
(0743). 85 86 87- 856 777- 858 003- 85 85 85
Hotline: 0908 00 00 59 - 0908 00 00 53
....................................................................................................
DỊCH VỤ TAXI
- Tp HCM về Tp Trà Vinh

ĐT: (0743). 86 86 86 - 68 68 68
Phục vụ 24/24
....................................................................................................
DỊCH VỤ XE THUÊ BAO
- Nhận Thuê Bao Xe 4c - 45c

ĐT: 0939 00 00 63(C.Tân)-0909 847 447(A.Thức)
0939 78 37 63(A.Lũy)
....................................................................................................
XE CỨU THƯƠNG TỪ THIỆN
- Xe Cứu Thương Từ Thiện Thanh Thủy
ĐT: (0743) 54 54 54
Phục vụ 24/24 Hoàn toàn miễn phí

Danh sách các sản phẩm thuộc chủng loại sản phẩm

Ắc quy Xe gắn máy

STT

Loại

Điện Thế
(V)

Dung Lượng
(Ah)

Kích Thước (mm)

Dài

Rộng

Cao

Tổng cao

1

6N4-2A

6

4

71

71

95

95

2

12N4S-3B

12

4

112

70

86

86

3

12N4-3B

12

4

120

70

90

90

4

12N5-3B

12

5

120

60

128

128

5

12M5D-4A

12

5

135

75

93

93

6

12N5.5-3B

12

6

104

91

115

115

7

12N9-4B

12

9

135

75

139

139

8

12N7A-4B

12

8

150

60

130

130

9

PTX5H

12

5

121

59

133

133

10

PTX4L

12

3.5

112

70

86

86

11

PTX9

12

8

150

87

106

106

 

Ắc quy Xe gắn máy 6N4-2A Đặc tính kỹ thuật

6N4-2A-l

Chủng loại
6N4-2A
Điện thế (V) 6
Dung lượng (Ah) 4
Kích thước (mm)  
Dài 71
Rộng 71
Cao 95
T.Cao 95
Thể tích Axit(L) 0,2
Số tấm cực/học 5
Vậy liệu vỏ bình PP
Loại cọc bình  
Bố trí  

 

Ắc quy Xe gắn máy 12N4S-3B Đặc tính kỹ thuật

12N4S-3B-l

Chủng loại
12N4S-3B
Điện thế (V) 12
Dung lượng (Ah) 4
Kích thước (mm)  
Dài 112
Rộng 70
Cao 86
T.Cao 86
Thể tích Axit(L) 0,3
Số tấm cực/học 6
Vậy liệu vỏ bình PP
Loại cọc bình  
Bố trí  
Ắc quy Xe gắn máy 12N4-3B Đặc tính kỹ thuật

12N4S-3B-l

Chủng loại
12N4-3B
Điện thế (V) 12
Dung lượng (Ah) 4
Kích thước (mm)  
Dài 120
Rộng 70
Cao 90
T.Cao 90
Thể tích Axit(L) 0,4
Số tấm cực/học 6
Vậy liệu vỏ bình PP
Loại cọc bình  
Bố trí  

 

Ắc quy Xe gắn máy 12N5-3B Đặc tính kỹ thuật

12N5-3B-l

Chủng loại
12N5-3B
Điện thế (V) 12
Dung lượng (Ah) 5
Kích thước (mm)  
Dài 120
Rộng 60
Cao 128
T.Cao 128
Thể tích Axit(L) 0,43
Số tấm cực/học 7
Vậy liệu vỏ bình PP
Loại cọc bình  
Bố trí  

 

Ắc quy Xe gắn máy 12M5D-4A Đặc tính kỹ thuật

12M5D-4A-l

Chủng loại
12M5D-4A
Điện thế (V) 12
Dung lượng (Ah) 5
Kích thước (mm)  
Dài 135
Rộng 75
Cao 93
T.Cao 93
Thể tích Axit(L) 0,42
Số tấm cực/học 9
Vậy liệu vỏ bình PP
Loại cọc bình  
Bố trí  

Joomla Templates - by Joomlage.com