GỌI CHO CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ XE TỐC HÀNH
- Tp HCM về Tp Trà Vinh
(083).9 24 25 26- 9 23 23 77- 9 23 16 02
Hotline: 0913 81 90 63 - 0908 00 00 62
- Tp Trà Vinh đi Tp HCM
(0743). 85 86 87- 856 777- 858 003- 85 85 85
Hotline: 0908 00 00 59 - 0908 00 00 53
....................................................................................................
DỊCH VỤ TAXI
- Tp HCM về Tp Trà Vinh

ĐT: (0743). 86 86 86 - 68 68 68
Phục vụ 24/24
....................................................................................................
DỊCH VỤ XE THUÊ BAO
- Nhận Thuê Bao Xe 4c - 45c

ĐT: 0939 00 00 63(C.Tân)-0909 847 447(A.Thức)
0939 78 37 63(A.Lũy)
....................................................................................................
XE CỨU THƯƠNG TỪ THIỆN
- Xe Cứu Thương Từ Thiện Thanh Thủy
ĐT: (0743) 54 54 54
Phục vụ 24/24 Hoàn toàn miễn phí

Danh sách các sản phẩm thuộc chủng loại sản phẩm

Pin Zinc-Carbon

STT

Chủng Loại

Điện Thế Danh Định (Volt)

Kích Thước

Ký Hiệu

Chiều Cao (mm)

Đường Kính (mm)

1

R20C top xanh, vàng

1,5

UM1-D Size

61,5

32,0

2

R14C top vàng

1,5

UM2-C Size

50.0

25.0

3

R6P top đỏ

1,5

UM3-AA Size

50.5

13.5

4

R6P vỏ sắt tây Super

1,5

UM3-AA Size

50.5

14.0

5

R6P top vàng

1,5

UM3-AA Size

50.5

13.5

6

R20C vỏ giấy top

1,5

UM1-D Size

61,5

33

7

R20P vỏ sắt tây đỏ

1,5

UM1-D Size

61,5

33.0

8

R20P vỏ sắt tây xanh

1,5

UM1-D Size

61,5

33.0

 

Pin Zinc-Carbon R20C top xanh, vàng Đặc tính kỹ thuật

R20C-l

Chủng loại
R20C top xanh, vàng
Điện thế danh định(V)
1,5
Kích thước (mm)
 
Ký hiệu UM1-D Size
Chiều cao (mm) 61,5
Đường kính 32,0
Qui Cách Đóng Gói  
Số lượng/hộp(viên) 12 (2 viên/top)
Số lượng/thùng(viên) 192
Khối lượng/thùng(Kg) 15

 

Pin Zinc-Carbon R14C top vàng Đặc tính kỹ thuật

R14C-l

Chủng loại
R14C top vàng
Điện thế danh định(V) 1,5
Kích thước (mm)  
Ký hiệu UM2-C Size
Chiều cao (mm) 50.0
Đường kính 25.0
Qui Cách Đóng Gói  
Số lượng/hộp(viên)
12 (2 viên/top)
Số lượng/thùng(viên) 240
Khối lượng/thùng(Kg) 11

 

Pin Zinc-Carbon R6P vỏ sắt tây Super Đặc tính kỹ thuật
  Chủng loại
R6P vỏ sắt tây Super
Điện thế danh định(V) 1,5
Kích thước (mm)  
Ký hiệu UM3-AA Size
Chiều cao (mm) 50.5
Đường kính 14.0
Qui Cách Đóng Gói  
Số lượng/hộp(viên)
12 (2 viên/top)
Số lượng/thùng(viên) 480
Khối lượng/thùng(Kg) 9
Pin Zinc-Carbon R6P top đỏ Đặc tính kỹ thuật

R6P Red PVC-l

Chủng loại
14C top vàng
Điện thế danh định(V) 1,5
Kích thước (mm)  
Ký hiệu UM3-AA Size
Chiều cao (mm) 50.5
Đường kính 13.5
Qui Cách Đóng Gói  
Số lượng/hộp(viên) 12 (6 viên/top)
Số lượng/thùng(viên) 480
Khối lượng/thùng(Kg) 7

 

Pin Zinc-Carbon R6P top vàng Đặc tính kỹ thuật
  Chủng loại R6P top vàng
Điện thế danh định(V) 1,5
Kích thước (mm)  
Ký hiệu UM3-AA Size
Chiều cao (mm) 50.5
Đường kính 13.5
Qui Cách Đóng Gói  
Số lượng/hộp(viên)
24 (6 viên/top)
Số lượng/thùng(viên) 480
Khối lượng/thùng(Kg) 7

 

Pin Zinc-Carbon R20C vỏ giấy top Đặc tính kỹ thuật
  Chủng loại
R20C vỏ giấy top
Điện thế danh định(V) 1,5
Kích thước (mm)  
Ký hiệu UM1-D Size
Chiều cao (mm) 61,5
Đường kính 33
Qui Cách Đóng Gói  
Số lượng/hộp(viên)
12 (2 viên/top)
Số lượng/thùng(viên) 240
Khối lượng/thùng(Kg) 20

 

Pin Zinc-Carbon R20P vỏ sắt tây đỏ Đặc tính kỹ thuật
  Chủng loại
R20P vỏ sắt tây đỏ
Điện thế danh định(V) 1,5
Kích thước (mm)  
Ký hiệu UM1-D Size
Chiều cao (mm) 61,5
Đường kính 33.0
Qui Cách Đóng Gói  
Số lượng/hộp(viên)
12 (2 viên/top)
Số lượng/thùng(viên) 144
Khối lượng/thùng(Kg) 14

 

Pin Zinc-Carbon R20P vỏ sắt tây xanh Đặc tính kỹ thuật

R6P-l

Chủng loại
R20P vỏ sắt tây xanh
Điện thế danh định(V) 1,5
Kích thước (mm)  
Ký hiệu UM1-D Size
Chiều cao (mm) 61,5
Đường kính 33.0
Qui Cách Đóng Gói  
Số lượng/hộp(viên)
12 (2 viên/top)
Số lượng/thùng(viên) 144
Khối lượng/thùng(Kg) 14

Joomla Templates - by Joomlage.com